• Arce Carne (Burgos)
  • Benteler Martorell (Burgos)
  • Villalón Carcedoil (Burgos)
  • Instalaciones de Padel Six (Burgos)
  • Centro de Danza Arabesque (Burgos)
  • Panadería “De Zamorano” (Burgos)
  • Centro Ecuestre “ El Rebolillo” (Carcedo de Burgos)
  • Calzados Ruíz (Burgos)